Νομικό Καθεστώς

Καταστατικό 

 

Το προεδρείο της επιτροπής Αγώνα Επιβίωσης κι Αναγέννησης της καμένης βόρειας Εύβοιας έχει ως εξής:

Επίτιμος Πρόεδρος   Κωνσταντινίδης Ιωάννης

Πρόεδρος   Κουκούλη-Μπεκιάρη Αντωνία

Αντιπρόεδρος   Ψαρρός Ανέστης

Γραμματέας   Κωνσταντινίδη Ιωάννα

Ταμίας  Κατσίνης Δημήτρης

Μέλος   Αλεξίου Δημήτρης

Ελεγκτική επιτροπή:

Παντελίδης Κωνσταντίνος

Βίδου Μαριάνθη