Η επιστολή της Επιτροπής Αγώνα Επιβίωσης κι Αναγέννησης της καμένης βόρειας Εύβοιας προς τον πρωθυπουργό

Author: Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

Προς

Αξιότιμο κ. Πρωθυπουργό

Κοινοποίηση

Κ. Πρόεδρο της Βουλής

Κ. Υπουργό Υποδομών

 

Ιστιαία 06 Οκτωβρίου 2021

Θέμα «Αντιπλημμυρική Θωράκιση Οικισμών-Υποδομών Βορείας Ευβοίας»

Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να επιστήσουμε την προσοχή στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανύπαρκτη αντιπλημμυρική θωράκιση των οικισμών εν γένει αλλά και των υποδομών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από την βιβλική πυρκαγιά του Αυγούστου 2021 και στο μεγάλο κίνδυνο πλημμυρικων φαινομένων και μεγάλων κατολισθήσεων με απρόβλεπτες συνέπειες περιβαντολλογικές και ανθρωπιστικές.

 

Ειδικότερα, η καθυστέρηση σύνταξης μελέτης και  ολοκληρωμένης πρέπουσας παρέμβασης με την επίβλεψη εξειδικευμένων επιστημόνων, αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη οι γεωμορφολογικές, υδρογεωλογικές και φυσικές ιδιαιτερότητες του βόρειου τμήματος του νησιού μετά τη φωτιά, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε πλημμυρικά φαινόμενα άνευ προηγουμένου, μετά τη φωτιά οι όγκοι νερού που θα δεχθούν τα υπάρχοντα ποτάμια θα είναι πολλαπλάσιοι των δυνατοτήτων τους. Η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων γύρωθεν των οικισμών, χωρίς τεχνική συγκράτηση των φερτών υλικών και των υδάτων θα οδηγήσει μετά βεβαιότητος σε αύξηση της ταχύτητας ροής των ομβρίων υδάτων, σε υποχωρήσεις εδαφών και έντονες κατολισθήσεις, ακόμη και σε πλήρη αφανισμό παραθαλάσσιων περιοχών.

Να ληφθεί υπ’ όψη σας ότι σε αρκετούς οικισμούς της περιοχής η αργιλική σύσταση των εδαφών, διευκολύνει τις κατολισθήσεις ως και η αρνητική παράμετρος τσιμεντοποίησης του εδάφους των βουνών λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύχθηκε από την έρπουσα φωτιά σε συνδυασμό με την ολική καύση του υπόροφου δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο.

Επίσης, η μη άμεση βελτίωση των υποδομών, η αποκατάσταση των ζημιών που έχει ήδη υποστεί η περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, σε συνδυασμό με το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο που είναι ασυντήρητο για χρόνια χωρίς καμιά βελτίωση του αποστραγγιστικού δικτύου του, συνθέτουν μια πρωτόγνωρα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα συντελέσει στην αποκοπεί του οδικού δικτύου, στη δημιουργία νέων κοίτεων-αυλάκων, στην απώλεια ανθρώπινων ζωών και στην καταστροφή οικισμών.

Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική: Γέφυρες πληγωμένες στις θεμελιώσεις τους, γέφυρες μικρής διατομής ειδικά στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο που δεν θα χωρέσουν τους όγκους του νερού. Γέφυρα κατασκευάζεται  εδώ και δύο χρόνια του Εθνικού δικτύου, που υποχρεώνει την διέλευση μόνο εντός του χειμάρρου, πλημμελώς καθαρισμένοι χείμαρροι μικρές ή ανύπαρκτες αποχετεύσεις όμβριών υδάτων, η έλλειψη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων και τέλος, καμένα δάση καθ’ ολοκληρία, αποτελούν το σημερινό τοπίο της βόρειας Εύβοιας.

Θέλοντας να συμβάλλουμε στην αποφυγή των ανωτέρω κινδύνων και ορμώμενοι από ανιδιοτελή αγάπη για τον τόπο μας, αλλά ταυτόχρονα, φοβούμενοι για τις ζωές και τις περιουσίες μας, αιτούμεθα να εξετάσετε την τάχιστη αξιοποίηση των ώριμων μελετών για έργα υποδομών, οι οποίες υπάρχουν εδώ και έτη αναξιοποίητες, καθώς ή άμεση υλοποίησή  τους θα μείωνε σημαντικά τους ανωτέρω κινδύνους και η περιοχή δεν θα έμενε πλήρως εκτεθειμένη σε τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα, όπως επί παραδείγματος μελέτη χειμάρρου Ιστιαίας (Ξηριας), Αρτεμισίου, Ασμηνίου,  Ροβιών με τους παραποτάμους που διέρχονται τον οικισμό, Κηρέα, Νηλέα, Προκοπίου εντός οικισμού και Γουβών. Επίσης οι χείμαρροι στα Βασιλικά, Ψαροπούλι, Παπάδες, Κοτσικιά, Λίμνη, Ροβιές οι οποίοι καταλήγουν σε παραλιακούς αστικούς οικισμούς χρειάζονται επείγοντα έργα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά, ανάσχεσης καθότι οι λεκάνες απορροής έχουν καεί ολοσχερώς σε όλους τους ανωτέρω χειμάρρους και ο κίνδυνος είναι υπέρμετρος.

Εργασίες στους χειμάρρους διευθέτησης που δεν βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία και δεν έχουν λάβει υπόψη τις ανησυχίες των κατοίκων και τις προτάσεις των επιστημόνων, αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα, ενδέχεται να επιφέρουν  μεγαλύτερη βλάβη από την ήδη υπάρχουσα. Κακότεχνες παρεμβάσεις στις κοίτες των χείμαρρων και των ρεμάτων, θα επιφέρουν καταστροφή των πρανών, τα οποία εν συνεχεία θα λειτουργήσουν επιβαρυντικά στην μεταφορά φερτών υλών και σε συνδυασμό με την αυξημένη ταχύτητα των ομβρίων υδάτων λόγω του καμένου ορεινού όγκου και των μεγάλων κλίσεων, θα οδηγήσουν σε καταστροφή οικισμών, μεγάλες υλικές ζημιές στις πεδινές εκτάσεις και δυστυχώς σε πνιγμούς ανθρώπων και ζώων. Η ανυπαρξία έργων ανάσχεσης, συγκράτησης των εδαφών και υδάτων με κορμοδέματα και κλαδοπλέγματα, ειδικά στις παρακείμενες λεκάνες απορροής των οικισμών, αύξησης χωρητικότητας χειμάρρων, θωράκισης πρανών με ογκόλιθους, μείωσης της ταχύτητας ροής με τεχνικά έργα αναδομών, αύξηση των διατομών γεφυρών στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο θα συντελέσουν να πληγούν υπέρμετρα αρκετοί παραλιακοί οικισμοί με απρόβλεπτες συνέπειες ως και η γη υψηλής παραγωγικότητας, το υδάτινο περιβάλλον με την εναπόθεση λασποτέφρας σε συνδυασμό των τοξικών ουσιών αργής αποδόμησης που περιέχει που θα κατακλύσει τα πάντα, επικίνδυνα και μακροχρόνια επιβαρυντικά. Επίσης δεν θα συγκρατηθεί το έδαφος στα δάση που είναι αναγκαίο σήμερα για την φυσική αναγέννηση, δεν θα περιορισθούν οι διαβρώσεις, θα επιβαρυνθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής καθότι θα συσσωρευθεί τοξικό φορτίο από την λασποτέφρα και θα συντελεσθεί ανεπανόρθωτη χρόνια βλάβη στη γη υψηλής παραγωγικότητας, θα μειωθούν οι υδάτινοι πόροι καθ΄ ότι δεν θα συγκρατούνται, με συνεπακόλουθοι έλλειψη νερού, οδηγούμεθα ουσιαστικά με το ξερικό κλίμα που υπάρχει σε ερημοποίηση των γαιών.

Δια της παρούσης επιστολής αιτούμεθα να ενσκήψετε με αληθή πρόθεση εργασίας επί των στην παρούσα τεθειμένων ζητημάτων και να υπάρξει άμεση ενεργοποίηση και κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μη αποτρέποντας της επιπτώσεις από πλημμύρα, η καταστροφή που έπεται  θα είναι  χειρότερη εκείνης που ήδη υπέστη η πληγείσα περιοχή μας από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021,θα συνεχισθεί ανεπανόρθωτα η διολίσθηση της υποβάθμισης ,της απώλειας εισοδήματος και της ερημοποίησης.

Με αίσθημα υψηλής ευθύνης για τη Βόρεια Εύβοια

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Με τιμή

 

 

Previous Article

Ο Γ.Κωνσταντινίδης μίλησε έγκαιρα στη Λίμνη για αντιπλημμυρικά αλλά… [video]

Next Article

Εμείς δεν ζητάμε αναστολή με χρονική λήξη – Ζητάμε ακύρωση τοποθέτησης ανεμογεννητριών

You may also like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *